Jako van Slooten is een graag gezien lid op de bijeenkomsten van RONDO.

Jako is medeoprichter van bedrijfsadviesbureau Trovius B.V. en doceert (duurzame) Finance & Accounting aan Rotterdam University of Applied Science en hij is auteur van Navigeren met KPI-dashboards. Eldert de Jager is oprichter van Fenmen B.V. en hij is mede-eigenaar van Kompasteam BV en auteur van Het Kompas: in 10 stappen echt grip op het bedrijfsresultaat en Navigeren met KPI-dashboards.

Vooral in een turbulente tijden van een snel veranderende maatschappij is het nodig om als organisatie wendbaar te zijn. Navigeren op essentie met KPI-dashboards reikt de verschillende stappen aan naar een herbezinning en een koppeling van beleid en uitvoering. Het boek laat bovenal zien hoe je onrust kunt omzetten als impuls tot veranderen. In deze preview lichten de auteurs Van Slooten en De Jager toe hoe je dat doet.
 
Ken je vertrekpunt
“Navigeren is de kunst van het plannen en volgen van een route om daarmee van de huidige positie naar de bestemming te komen”. Navigatie is afgeleid van de Latijnse woorden navis, dat ‘schip’ betekent, en agere, dat ‘bewegen’ of ‘sturen’ betekent. Wil je succesvol zijn dan moet je weten hoe je op de uitgezette koers blijft én wanneer je je koers moet bijstellen.
Toch slagen veel mensen en organisaties er niet in hun doel te bereiken of hun bereikte succes vast te houden. Het ligt zelden aan motivatie. Maar waar ligt het dan wel aan?
 
Navigeren op essentie geeft handvatten hoe te sturen om je doelen te halen. Met zeven heldere navigatieregels wordt vastgesteld waar de organisatie echt voor staat, waarheen het wil gaan en welke stappen daarvoor moeten worden gezet (strategie). Is dat eenmaal bepaald dan wordt gekeken welke factor zo kritiek is dat je die moet realiseren. De voortgang van die kritieke succesfactor (KSF) wordt gevolgd met een kritieke prestatie-indicator (KPI).
 
Navigatieregels
Navigatie op essentie helpt te bepalen waar je voor staat, waar je heen wilt, en welke acties daarvoor nodig zijn. Met de zeven unieke navigatieregels blijf je op koers.

 • Navigatieregel 1: Zet onrust in als impuls tot veranderen
  Navigeren start met plaatsbepaling. Hoe sta je er als organisatie voor? Maar wanneer wordt daarmee gestart. De ervaring leert dat dit vaak pas gebeurt bij een aanblijvend onrustig gevoel, achterblijvende prestaties of erger nog een crisis. Echte motivatie en verandering vinden hun basis in onrust. Beter gezegd ‘never let a good crisis go to waste’ is daarom een gevleugelde quote.
 • Navigatieregel 2: Navigeer iteratief op essentie
  De navigatiecyclus is niet eindig, maar een blijvend proces. Om te zorgen dat de uitvoering in lijn ligt met de strategie is het belangrijk om het doel van de organisatie voor iedereen helder te hebben. Zonder doel geen richting, zonder duidelijke richting verwarring in de bedrijfs(uit)voering. Met de juiste bouwstenen wordt gekomen tot een goede formulering van de richting en het creëren van doelovereenstemming.
 • Navigatieregel 3: Stel kritieke succesfactoren vast om te overleven
  Een organisatie is succesvol als zij weet welke factoren kritiek zijn voor het realiseren van de strategische doelen; de kritieke succesfactoren (KSF’s). De theorie van de ‘balanced scorecard’ (BSC) leert ons dat KSF’s niet op zichzelf behoren te staan. Navigeren op essentie leidt de lezer naar het opstellen van een gedegen strategiekaart.
 • Navigatieregel 4: Formuleer kritieke prestatie-indicatoren als maatstaf
  Volgende stap is het monitoren of de opgestelde KSF’s wel worden behaald. We zijn zo gewend om te meten, ratio’s uit te rekenen, maar worden wel die maatstaven gebruikt die succesvol realiseren van de strategie meten. KPI’s moeten slim worden geformuleerd, omdat ze de spiegel zijn van de bedrijfsvoering. Bij het constateren van een afwijking tussen een KPI-doel en de actualiteit is actie nodig.
 • Navigatieregel 5: Geef navigators (KPI-eigenaren) beïnvloedingsmacht
  Een navigator (KPI-eigenaar) moet in staat zijn om afwijkingen goed te analyseren en de analyse om te zetten in actie. Het is daarom belangrijk dat rollen binnen de organisatie per KPI duidelijk zijn. RASCI wordt daarbij als hulpmiddel ingezet.
 • Navigatieregel 6: Laat het KPI-dashboard de actie bepalen
  Een KPI-dashboard is ‘een visuele weergave van de belangrijkste informatie die nodig is om de strategie te realiseren, die zodanig is samengevat dat in één oogopslag wordt overzien waar actie nodig is’ (De Jager & Van Slooten, 2018). Het belangrijkste woord is “actie”. Meten en rapporteren zonder dat het bij een afwijking leidt tot actie is namelijk zinloos en contraproductief. Simpel en eenvoudig. Kloppen de beleidsuitgangspunten nog? Is de markt veranderd? Is de uitvoering nog in lijn met de te realiseren visie? Zijn alle rollen goed bezet? Zijn de interne processen afgestemd op wat de klanten belangrijk vinden? Hebben we de goede klanten? Het KPI-dashboard slaat de brug tussen beleid, uitvoering, actie.
 • Navigatieregel 7: Verbeter continu
  Zowel Beleid als Uitvoering zijn iteratief en beide zijn dankzij het KPI-dashboard als geheel ook iteratief. De navigatiecyclus is het bij uitstek een besturingsinstrument om te zorgen dat alle bedrijfselementen in evenwicht worden bekeken. Dit heeft maar één doel: zorgen dat de organisatie haar doelstellingen realiseert. Continue verbeteren is daarmee in het model en aanpak verankerd.