Voorzitter Bert van der Heijden heeft afgelopen november een handtekening namens RONDO gezet

onder een intentieverklaring van Samen Bereikbaar regio Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk.

Samen Bereikbaar is het zakelijke platform op het gebied van mobiliteit, duurzaamheid en bereikbaarheid. Het platform is van en voor de aangesloten organisaties. Het betreft de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. In gezamenlijkheid de uitdagingen oppakken, krachten bundelen en koppeling van ambitie en doelen.

Ambitie
Het platform heeft tot doel om op de korte termijn een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van mobiliteit en het verlichten van bereikbaarheidsknelpunten (het mijden van de spitstijden), maar op de lange termijn bij het bedrijfsleven een verandering van het mobiliteitsgedrag te realiseren.  De aangesloten organisaties staan achter de ambitie en ondertekenen de intentieverklaring om de regio BAR (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) slim en duurzaam bereikbaar te houden.

Doel
Aangesloten organisaties onderschrijven de ambitie van het platform Samen Bereikbaar met het doel om 10% reductie woon-werk en/of zakelijk en/of logistiek verkeer in de spits te realiseren in één jaar tijd, gemeten vanaf de datum van ondertekening.

Het gezamenlijk doel is om initiatieven te ontplooien die bijdragen aan de verduurzaming van mobiliteit en het verlichten van bereikbaarheidsknelpunten (het mijden van de spitstijden).

Tijdens de inloopborrel van 17 mei a.s. bij Brussels Lof, zal Anna Schouten van Samen Bereikbaar nadere toelichting op dit project.