Normaliter weet een zichzelf respecterend bestuur precies wat er moet gebeuren om haar leden te plezieren en een beetje tevreden te houden.

Het RONDO-bestuur heeft, in een zwak moment natuurlijk, een enquête gehouden om te zien of ook anderen goede ideeën hebben.

Daaruit is naar voren gekomen dat een spontane, ongebonden inloopborrel door diverse leden toch wel erg op prijs gesteld zou worden. Eerder heeft het bestuur de oren laten hangen naar suggesties uit diezelfde enquête. Want er was grote behoefte aan meerdaagse sportieve evenementen. Nou, toen er een werd georganiseerd moest die worden afgelast wegens gebrek aan deelname. Maar toch heeft het bestuur besloten dan maar eens een inloopborrel te organiseren. Een taak die de Activiteitencommissie met verve heeft uitgevoerd. 26 September 2013 gebeurde dit inmiddels voor de derde keer. En echt, de leden hebben ditmaal gelijk gekregen. Blijkbaar voldoet deze inloopborrel aan de wensen, want ditmaal waren en 70 leden en een twaalftal introducés aanwezig. Een hoogtepunt in het heftige bestaan van RONDO.

Vroeger dan eerdere inloopborrels kwamen de leden binnenlopen in een geheel voor RONDO gereserveerd Brussels Lof. En direct al was het een geroezemoes vanjewelste. Zo om een uur of zes, toen de meeste deelnemers toch wel binnen waren, probeerde de voorzitter Kees v.d. Bergh (V.d. Herik & Verhulst Advocaten NV) wat aandacht te vragen. Slechts zelden heeft het zolang geduurd voordat de aanwezigen in de gaten hadden dat er een spreker was. Maar toen de aandacht er was kon iedereen vernemen dat sprake was van een record aantal nieuwe leden en aspirant-leden, die voor het eerst aan een RONDO-bijeenkomst deelnamen. Ze werden allemaal met name genoemd. Als eerste was Willem Smit (Smit Mode) aan de beurt. Hij heeft zich direct na de inloopborrel bij De Wevershoeve als lid laten inschrijven. Hij hoefde zich niet voor te stellen, want alle aanwezigen (her)kenden Willem.

Het aantal aspirant-leden, die overigens door de voorzitter werden opgeroepen om niet te lang te wachten met het overschakelen naar het volwaardige lidmaatschap, was uitzonderlijk groot. Rob van Vliet (Van Vliet Consultancy), Mark Schouten (Schouten Developers), Leon Walraven (Pannenkoekenhuis Oosterpark), Cock Rog (Dorst Detachering & Selectie) en Ronald Oudijn (Transmissie Specialist R.R. Oudijn & Zoon) konden zich door hand opsteken kenbaar maken aan de talrijk aanwezige RONDO-leden. Om 6 uur was dat nog nauwelijks nodig, want alle nieuwkomers hadden inmiddels al de nodige contacten gelegd. En wat niet eens genoemd was, was dat aspirant-lid Robin v.d. Werf (CommVida) zich tijdens het voor de bijeenkomst gehouden kennismakingsgesprek met de ledencommissie (gemakkelijk, ze waren er toch) heeft aangemeld voor het lidmaatschap.

De voorzitter vroeg gelijk even aandacht voor het BAR-Zakenfestival van 9 oktober in Het Kruispunt in Barendrecht. De uitnodiging voor deze interessante en informatieve, door RONDO ondersteunde bijeenkomst, is aan de leden toegestuurd. RONDO betaalt voor RONDO-leden de door VBO gevraagde bijdrage, maar het aantal ingeschreven RONDO-leden is tot nu toe beperkt tot een 8-tal.

Deze inloopborrel kan zonder meer een succes genoemd worden. Iedereen heeft zich uitstekend vermaakt. Iedereen heeft op een gezellige wijze contact gehad met tal van mede-RONDO-leden. Iedereen heeft genoten van de uiterst vriendelijk en voortvarend rondgebrachte drankjes en lekkere hapjes. Carlo van Ast (Brussels Lof) en zijn team hebben zich van hun beste kant laten zien. Bedankt.

Van een spontane, ongebonden bijeenkomst valt natuurlijk weinig bijzonders te melden. Het verslag blijft dan ook merendeels beperkt tot het presenteren van een flink aantal foto’s van vrolijke leden. Af en toe vielen er wat suggesties voor een RONDO-bijeenkomst te horen. Zoals het organiseren van een gezamenlijke wintersportreis. En de vraag wanneer er weer eens een golftoernooi wordt georganiseerd. Allemaal suggesties die natuurlijk zullen worden voorgelegd aan de meer dan actieve activiteitencommissie.

De gemeente was ditmaal met 4 deelnemers aanwezig op deze bijeenkomst. Zij konden terugzien op en napraten over een geslaagde bijeenkomst onder het motto Verbindend Ondernemen, die ze de 24e september samen met de KvK hadden georganiseerd. En waaraan vele RONDO-leden hebben deelgenomen.

Zeer gewaardeerd was natuurlijk de aanwezigheid van Piet Hak (A. Hak Transportbedrijf), die gelukkig weer zijn leven op de rails probeert te krijgen na het nog pas kort geleden plotseling overlijden van zijn vrouw. Fijn dat hij weer in ons midden wilde zijn.

Ergens tijdens de rondgang op zoek naar bruikbare plaatjes kon worden opgevangen dat een charmant vrouwelijk RONDO-lid tijdelijk kampte met heupproblemen, die haar functioneren er niet op verbeteren. Zelfs zodanig dat ze haar (wat oudere) partner de suggestie aan de hand had gedaan “een vrouw van zijn eigen leeftijd” te zoeken. Maar die is natuurlijk wel wijzer! Want na een heupoperatie is het vrouwtje weer als nieuw! En dan was er nog een echte verrassing. Een van onze leden van het eerste uur, Nico van Splunder (Auto van Splunder) had zich opgegeven als deelnemer. Maar hij was er nu ook echt. En de foto, waar als sinds zijn aanmelding als lid in 1985 op wordt gewacht, is dus nu gemaakt. En staat natuurlijk al op de ledenpagina. Fijn dat je gelegenheid had eens een bijeenkomst bij te wonen.

Kortom: het was een bijzonder gezellige bijeenkomst. Met bijzonder gezellige RONDO-leden. Met een prima verzorging door het team van Brussels Lof. Dank aan alle deelnemers en hun geleverde bijdrage. En tijdens het afscheid nemen merkte Jan Scheurwater (Van Vliet Bedrijfsmakelaars) terloops nog even op dat hij genoteerd kon worden als lid. Waarvan akte.


Gasten online

We hebben 48 gasten en geen leden online