Als je luistert naar de ervaringen van ondernemers dan is één ding zeker: je krijgt gemakkelijk een etiket opgeplakt. De praktijk bij RONDO is echter compleet anders kan ik u vertellen!

Onze inmiddels traditionele nieuwjaarsbijeenkomst van 9 januari 2014 kan dit staven. In navolging van de positieve ervaringen met het verstrekken van naamstickers aan de deelnemers tijdens het recente Pannenkoeken eetfestijn is ook voor deze bijeenkomst besloten gebruik te maken van het aanbod van Esther de Koning (De Koning repro) om naamstickers (voor goede onderlinge herkenbaarheid) beschikbaar te stellen. Flinke stickers met grote letters. Niet alleen omdat er oudere leden zijn die moeite hebben met kleine lettertjes. Volgens Esther is het zo dat kleine stickertjes aanleiding zijn tot ongewenst gegluur bij de dames. Volgens Esther ook weer door diezelfde oudere leden. De theorie is dus onderbouwd. Dan rest nog de praktijk.

Het begint met het aanleveren van de deelnemerslijst. Dat doe je, als zorgzaam secretaris, een dag of twee vóór de bijeenkomst, zodat er gelegenheid is om de etiketten te printen. Je houdt rekening met elkaar toch? Bij RONDO gaat dat echter soms anders. De laatste paar dagen komen namelijk ineens nog zo’n 20 aanmeldingen binnen! Ook die hebben merendeels hun bedrijfsnaam en eigen naam op een etiket gekregen. Want Esther is flexibel. Zoals geheel uw bestuur trouwens. Van een andere bevriende drukker (Drukkerij Sanders) heb ik ooit een billboard-spreuk toegestuurd gekregen die hier weer eens bewaarheid wordt: “Glimlach als er problemen zijn, want ze kunnen altijd groter worden. Ik glimlachte. En inderdaad, ze werden groter”. Want wat gebeurt? Bert (G. van der Heijden Transport) staat als vanouds opgesteld met de tot bijna het laatste moment bijgewerkte deelnemerslijst. Fijn! Toch nog 109 inschrijvingen! En dan stroomt de tent (sorry, Restaurant Sint Joris) vol. De namen worden nagenoeg moeiteloos op de lijst afgevinkt. Niet zo moeilijk meer na zoveel jaar ervaring! En nou moeten de etiketten nog even worden verstrekt. En dit is pas ervaring nummer twee. Nu niet met 60 deelnemers. Nee, nu met meer dan 100, waarvan veel onbekende partners. En als je die stapel etiketten een paar keer hebt opgepakt liggen ze niet meer op volgorde. Dan is het in elk geval fijn dat gekozen is voor grote letters! De eerste verstrekkingen gaan nog wel vlot. Maar als de toestroom op zijn hoogtepunt is moeten de etiketten door de hele zaal worden nagedragen. Ook blijkt nog even dat een aantal RONDO-leden een ander etiket opgeplakt zou moeten krijgen. Niet met hun bedrijfs- en eigennaam. Nee, met het etiket van “komen maar niet aanmelden”. In haar wijsheid heeft Esther 16 blanco etiketten meegebracht. Ze kent haar pappenheimers inmiddels ook wel natuurlijk. Maar dat is lang niet genoeg, want er zijn wel 20 gasten die zich niet hebben aangemeld. Ditmaal overtreft dit aantal ruimschoots de 9 wegblijvers. De score voor deze bijeenkomst is dus nu 120. Een prima opkomst! En de Activiteitencommissie heeft weer onderwerpen ter evaluatie.

Inmiddels heeft iedereen, al dan niet voorzien van een voor herkenbaarheid toch wel prettig etiket, ieder ander de hand geschud en het beste gewenst. Overal happy gezichten. Iedereen vlot en vriendelijk voorzien van een lekker hapje en een even lekker drankje. Jammer, maar bij zo’n massaal treffen is drankmisbruik onvermijdelijk. Twee keer wordt door een onhandige beweging van een RONDO-lid een vol dienblad uit de dienende handen geduwd. Excuses voor de overlast namens de aanstootgevers!

Opvallend is, dat aspirant-lid Ronald Oudijn (Transmissie Specialist R.R. Oudijn & Zoon) met zijn vrouw aanwezig is. Hij had zich, na een bezoek van de Ledencommissie de dag ervoor, de morgen van de 9e aangemeld als officieel lid. Waarop hij direct is uitgenodigd voor de Nieuwjaarsbijeenkomst (aspirant-leden is dit voorrecht niet beschoren. Zij delen overal in mee maar worden voor de Nieuwjaarsbijeenkomst niet uitgenodigd. Die is alleen voor de volwaardige leden). En jawel, ze hebben het gered en waren van de partij!

Ook Elly (Administratiekantoor P.C. van Wingerden) was er weer. Met een heup waar nog de volle garantie op zit. En (nog even) met twee stokken. Ter ondersteuning en om de hond te slaan. Sterkte samen, Elly en Wietze, want het duurt nog even voor alles weer goed voelt! Deze melding is gebaseerd op praktijkervaring!

Dan is er ineens een roep om een microfoon. Die komt binnen de kortste keren. Maar hij doet het niet. Voorzitter Kees v.d. Bergh (Van den Herik & Verhulst Advocaten) ziet af van het betreden van het spreekgestoelte. Hij klimt op een heuse stoel, checkt of hij onder de toog rechtop kan staan (want als voorzitter wil je toch niet je hoofd stoten), en begint zijn toespraak. Zonder microfoon. Zelden hebben de RONDO-leden zo stil de toespraak van de voorzitter aangehoord. Ook zelden wist deze zijn toehoorders zo te boeien. Altijd weet Kees wat humor in zijn speech te brengen, maar ditmaal was het bijna pure entertaining. Hij vond dat er weinig te vertellen was. Want volgens de “does en don’ts” moet een nieuwjaarstoespraak kort zijn en praat je zo kort mogelijk over hoogtepunten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Alleen het bezoek aan Quooker en het Pannenkoekenhuis werd dan ook even genoemd. De nieuw ingevoerde inloopborrels, die gemeten naar opkomst en hoeveelheid genuttigde alcohol als een groot succes gezien kunnen worden, werden slechts aangetipt. Vooruitzien past natuurlijk wel in een nieuwjaarstoespraak maar hier werd Kees gehinderd doordat de Activiteitencommissie tijdens de bestuursvergadering van de dag tevoren haar naar alle waarschijnlijkheid weer grootse plannen, behalve dan de jaarvergadering eind (20 of 27) maart, nog niet heeft willen (of kunnen?) onthullen. Om toch wat te zeggen te hebben heeft Kees daarom maar de RONDO-website bezocht en daar toch wel wat onthullende zaken gevonden. Zoals de links. Bijvoorbeeld die naar de Belastingdienst. Die koppeling is niet door onze voorzitter bedacht, maar hij toonde zich verheugd dat op de site diverse goede belastingadviseurs vermeld waren om de schade van deze link te kunnen beperken. Bij de link “Bent u even uw woorden kwijt?” bleek de link naar het Van Dale woordenboek te leiden. Maar Kees was alleen maar op zoek naar woorden voor zijn speech. Het Prikbord was ook een opvallend onderdeel van de site. Daar staat o.a. als wetenswaardigheid de op 5 april 2014 ter verrijden Frank de Jong Memorial Rally (voor het goede doel, Stichting Bram). De Ledenlijst is door onze voorzitter ook als zeer verheffend ervaren. Hij stond versteld hoeveel prachtige bedrijven hij onder zijn leden telt. En bijna allemaal met een foto van de contactpersoon. Die de ene keer wat meer gelukt is dan de andere keer, volgens Kees. Met lichtelijk verholen trots kon Kees nog melden dat op de site ook de meest gelezen rubriek staat vermeld. Accountantskantoor W. Bakker staat op één. Kees verwacht eigenlijk dat Wietze om zo hoog te scoren de site als startpagina gebruikt! Als goede tweede staat de foto van de voorzitter. Hij riep dan ook op om allemaal de site te bezoeken, zodat zijn score gehandhaafd blijft. (Nou, enkelen hebben de andere dag even gekeken en gezien dat die foto knap tegenviel. Tot de avond stond er grote gorilla in plaats van Kees. Jawel, er is geluisterd naar zijn toespraak.) Kees besluit met het signaleren dat de economische crisis haar einde nu echt nadert en wenst allen een voorspoedig en gezond 2014 toe. Hij sluit af met de melding dat het buffet nu snel gereed zal staan.

Het winterkost-buffet krijgt hierna de volle aandacht. Er is weer volop keuze. Diverse stamppotten, gerookte worst, een bal gehakt, overheerlijk draadjesvlees, speklapjes. Diverse soepen. Ook al zijn de temperaturen buiten en zeker binnen niet winters, het smaakt iedereen prima!

In de wandelgangen hoor je nog eens wat, zoals Maurice de Bruijn (BSite), die een kostenbesparende ontwikkeling op ICT-gebied meldt (zie Prikbord). Anton de Jong (Stichting Mâxima College) die vanaf 1 januari niet langer directeur van deze stichting is maar elders aan de slag gaat, waar hij ook RONDO-lid zal worden. En natuurlijk horen we van Paul Tilleman (ABN-AMRO), die binnen de bank een nieuwe functie heeft aanvaard en zijn contactpersoonschap voor RONDO daarom moet overdragen aan Erwin v.d. Schoor, die overigens al langer de RONDO-bijeenkomsten bezoekt en nu als zodanig op de website staat vermeld.

Opnieuw kan een geslaagde avond op de evenementenlijst worden bijgeschreven. Dank daarvoor aan alle deelnemers (met of zonder inschrijving), aan Esther voor haar etiketten en de distributie ervan, aan Bert voor het bijhouden van de deelnemerslijst. Natuurlijk aan Wil (Restaurant Sint Joris) en zijn team voor de prima verzorging. Het was ongetwijfeld de laatste bijeenkomst bij Sint Joris, tenzij de vertraging bij de verhuizing naar de nieuwe locatie op de Ringdijk wel heel erg groot wordt!


Gasten online

We hebben 30 gasten en geen leden online