Woensdag en donderdag, de 15e en 16e januari was het weer zover. Kees van’t Zelfde (Rijnmond Business) had in de afgelopen periode zich weer enthousiast ingezet voor tot stand brengen van een stand op de beurs People’s Business.

Ditmaal werd gestreefd naar een BAR-plein in plaats van een Ridderkerk Plein. Dit in aansluitend op de nieuwe situatie in de gemeentestructuur. Er is eind 2013 overleg geweest tussen bedrijfsleven, gemeenten en ondernemersverenigingen uit de betreffende gemeenten. Van de goede plannen is niet veel, of misschien wel BARweinig, terecht gekomen. Van Ridderkerk waren de Gemeente Ridderkerk, 6 ondernemers (waaronder HJ Media Groep, Rijnmond Business en Rabobank Ridderkerk-Midden-IJsselmonde als RONDO-leden) en RONDO present. Minder dan vorig jaar, maar het zijn ook nog steeds moeilijke tijden. Vanuit Barendrecht en Albrandswaard was een presentatie uiterst beperkt. Alleen de VBO-Freshworld, de actieve Barendrechtse ondernemersvereniging, was present om de naam Barendrecht en Albrandswaard te verdedigen. Complimenten daarom voor de actieve deelname aan de Gemeente Ridderkerk, waarbij zeker de bedrijvencontactfunctionaris Roeland Sluiskes zijn bijdrage heeft geleverd.

Alweer voor het derde jaar heeft RONDO meegedaan. De stand bemanning is weer netjes gepland. De beurstijd (van 4 tot 11 gedurende 2 dagen) is keurig in 4 ongeveer even zware tijdvakken verdeeld en het bestuur is ingedeeld. Alle bestuursleden hebben hun shift meegedaan. Martijn v.d. Pol zelfs 2, omdat Bert v.d. Heijden ivm zakelijke beslommeringen niet van de partij kon zijn. Kees v.d. Bergh deed natuurlijk ook mee. Hij kwam alleen op een andere avond dan gepland opdraven. De finetuning van de agenda zat blijkbaar even tegen! Het betekende wel dat de laatste avond een sterkte bestuursvertegenwoordiging aanwezig was!

De beurs werd woensdagmiddag geopend door Alexander Pechtold. De eerste dag telde de organisatie al 2000 bezoekers. Een belangrijk deel daarvan heeft toch wel tenminste langs het BAR-plein gelopen. En dat terwijl dit jaar de echte bar een beetje minder prominent in het stand-beeld aanwezig was. Talrijke bezoekers hebben met een van de vertegenwoordigde bedrijven een praatje gemaakt. Zelfs is hier en daar een voor dit doel beschikbare RONDOM meegenomen. Het merendeel van de contacten was echter met de vertrouwde actieve RONDO-leden. Gezellig is gepraat met bezoekende RONDO-leden en oud-leden. Maar ook met diverse andere bekenden en onbekenden is contact geweest. Daarbij is enthousiast een drankje aangeboden. Ook de rondgebrachte hapjes werden door allen toch wel op prijs gesteld.

Vermeldenswaard is nog het bezoek van Cor Lagestee (oprichter van Lagestee Metselwerken) . Cor is een extra drankje aangeboden. De RONDO-leden met een historie weten namelijk nog, dat we tijdens een RONDO-bezoek aan de Amsterdamse Beurs Cor niet hebben meegenomen in de bus naar Ridderkerk. Cor was toen toch wel verdrieting. Maar boos op RONDO is hij nooit geweest. Een extra drankje was dan ook beslist terecht!

Twee nieuwe aspirant-leden konden worden genoteerd. In eerste instantie John Fraanje van Fraanje Groep BV. Hij vond dat hij van lieverlede wel bij RONDO ging passen. En dat heeft de stand bemanning enthousiast beaamd. Ook Ronald Visser van BIS (mede-standhouder) kon worden verleid tot het aspirant-lidmaatschap. Ook hij staat genoteerd.

Schokkende zaken hebben zich beide dagen niet voorgedaan. Er is op de beursvloer weer geld opgehaald voor Make-A-Wish. Ook het BAR-Plein heeft hieraan een bijdrage geleverd.

Ook ditmaal was People’s Business weer een gezellige beurs, waarbij het bezoek aan het BAR-Plein zeker goed te noemen was.


Gasten online

We hebben 41 gasten en geen leden online