Van der Valk Hotel Ridderkerk - En weer een (verslag)jaar voorbij. Traditiegetrouw vindt in maart de jaarvergadering van de RONDO plaats. En inmiddels is de locatie bij Hotel van der Valk ook een traditie geworden.

Alleen bij het betreden van de zaal valt op dat de ronde tafels vervangen zijn door een grote hoeveelheid stoelen in presentatieopstelling.

En dat betekende dat het eten en drinken na de vergadering in een andere zaal zou gaan plaatsvinden. De evenementen commissie (Bert van de Heijden, Jan Droge en Esther de Koning) waren als eerste in de zaal aanwezig om de vroege gasten op te vangen. Wel ondersteund door de secretaris (Martijn van der Pol) met zijn eveneens traditionele aanwezigheidslijst. Al snel kon de eerste bezoeker (Yvonne van Laak) genoteerd worden. En als er dan een schaap over de dam is, dan volgen er meer. Ook vroeg aanwezig was de drukker van de RONDOM, Kees Sanders. Hij werd gecontracteerd om de jaarvergadering op de gevoelige plaat vast te leggen. En met naar later zou blijken zeer goed resultaat. Opvallend was dat er tot vlak voor de aanvang van de vergadering geen enkel spoor was van Gerrit Paardekoper. Het zou later toch goed komen.

De vergadering
Nadat het voltallige bestuur zitting heeft genomen, start de voorzitter (nu nog Kees van den Bergh) om 17.15 uur de vergadering. Na de openingswoorden gaat hij snel over tot het formele gedeelte van de avond. Er blijken geen ingekomen stukken te zijn. Dat gaat snel. Wel een mededeling. Er wordt aandacht gevraagd voor de stichting Present. Wat zij doen leest u elders in de RONDOM. Dan over naar het verslag van de secretaris die snel alle activiteiten van het afgelopen jaar en het ledenaantal (stabiel op 125) in herinnering brengt. De volgende spreker is de penningmeester (Jan Peekstok). Net zo snel als hij de financiële stand van zaken toelicht (gezonde reserve) wordt hij door de vergadering gedechargeerd voor het afgelopen verslagjaar. De kascommissie, Tony Stivaktas (Notaris Van Dongen) en Arjen Jansen (Ridder Huizen makelaardij) had wederom geen afwijkingen geconstateerd. Gelukkig maar. Zo kon ook de contributie op het oude niveau gehouden worden voor 2015. De nieuwe kascommissie werd tevens benoemd: Ewout Verschoor (Fidor) en Ellen Kreuk (Transportbedrijf Arie Kreuk).

Bestuursmutaties
Ja, en dan is het tijd voor de rooster van aftreden. Kees kondigt, met enige weemoed, aan dat de “governance codes” voorschrijven dat er twee bestuursleden aftredend zijn, maar herkiesbaar. Het zijn Esther de Koning en Bert van der Heijden. Zij mogen blijven. Dan zijn er twee bestuursleden die niet herkiesbaar zijn. De voorzitter Kees van den Bergh zelf en evenementencommissie icoon Jan Droge. Beide nemen vandaag afscheid. Bert van der Heijden spreekt de aftredende bestuursleden toe. Hij vertelt over Kees en Jan een paar feiten, die normaal binnen het bestuur blijven, maar nu kan het wel. We weten dan nu ook dat Kees in het verleden onder druk graag een sigaretje opstak, een begenadigd zanger zou zijn en dat Jan er lang over heeft gedaan, 17 jaar, om op tijd te komen op vergaderingen. Pas bij zijn naderend afscheid was hij vaak een van de eerste. Na nog enkele onthullingen bedankt Bert namens het bestuur Kees en Jan voor hun inzet tijdens de vele jaren (dubbele cijfers) dat zij als voorzitter en bestuurslid actief waren voor de RONDO. Als blijk van waardering ontvingen zij dan ook een prachtige reischeque. Als klap op de vuurpijl wordt Kees tevens benoemd tot erelid van de RONDO vanwege zijn 20 jaar(!) voorzitterschap. De heren worden zeer bedankt voor hun tomeloze inzet. De heren zelf maken van de gelegenheid gebruik om te benadrukken hoe plezierig het was om de RONDO mede te mogen hebben besturen. Naast veel plezier is er altijd sprake geweest van saamhorigheid binnen het bestuur. Het was een mooie tijd en ze wensen de RONDO en haar nieuwe bestuursleden veel succes en plezier.
Ondertussen zijn Ron den Boef (Den Otter Kantoorpartners) en Arjen Jansen (Ridder Huizen makelaardij) voorgedragen als de nieuwe bestuursleden. En is iedereen akkoord dat Bert van der Heijden vanaf heden de nieuwe voorzitter van de RONDO is. Hij rond snel het formele gedeelte van de vergadering af. Maar vraagt tevens aandacht voor het volgende.

Nog een afscheid
Nadat erelid Gerrit Paardekoper vorig jaar al afscheid had genomen als secretaris, neemt hij nu ook afscheid als redacteur van de RONDOM. Hij wordt door Martijn van der Pol daarom nog een keer in het zonnetje gezet en deze spreekt namens het bestuur zijn waardering uit voor het vele werk dat Gerrit voor de RONDOM heeft verricht. De zorgvuldig geselecteerde drank die Gerrit uit handen van Martijn ontvangt wordt in dank aanvaard.

Gastsprekers
Dat de lustrumreis dit jaar naar Tsjechië gaat was geen geheim meer. Dat maakte het thema voor een gastspreker eenvoudig. Het bestuur kreeg snel medewerking van de Tsjechische ambassade. Zij stuurden niet een maar drie vertegenwoordigers van het land van bestemming naar Ridderkerk.
Als eerste nam de secretaris van de ambassade Roman Holy het woord. Het was zijn eerste keer dat hij voor een businessclub kwam spreken. Na een korte introductie stelde hij de twee andere sprekers voor: Katerina Veliskova van de Tsjechisch-Nederlandse Kamer van Koophandel en Ivana Vyskocilova van de organisatie Tsjechiexperience. Zij informeerden ons over de economische situatie van onze reisbestemming en de betrekkingen tussen onze landen. Interessant om te horen waren de verschillen tussen de Tsjechen en de Nederlanders. En wat je moet doen en wat je zeker niet moet doen om een plezierig verblijf in Praag te krijgen. We moeten zeker de taalkennis van de Tsjechen niet overschatten. We zijn dus gewaarschuwd. Op verzoek van reisleider Paul Bol (PB Travel) werd dieper op de cultuur van het land en in het bijzonder de stad Praag ingegaan. De gepresenteerde video belooft veel moois voor onze reis. De RONDO-AIR vertrekt 24 september s’-ochtens vanuit Rotterdam Airport en daar komen we zaterdag 26 september vroeg in de avond ook weer terug. De uitnodiging om deel te nemen aan de lustrumreis ontvangen de leden kort na de jaarvergadering.

Walking dinner
En dan is het tijd om de presentatiezaal te verlaten. Er volgt een “transfer” naar de Victoria Lounge aan de voorkant van het Van der Valk Hotel alwaar wij voorzien worden van eerst drank en vervolgens een Walking Dinner.

En het bleef weer lang gezellig.

Tekst: Hans M. de Jong (Partner Kodde & van Oosten) • -Bekijk de- Foto's: Kees Sanders (Drukkerij Sanders)


Gasten online

We hebben 103 gasten en geen leden online