‘Kunst & cultuur door de ogen van kinderen, op de deurmat’

Het project RIDDERKERSE MEESTERS laat kinderen van basisscholen in Ridderkerk kennis maken met Kunst & Cultuur. In samenwerking met de plaatselijke kunstenaars Karin Touw en Conny Pols, acteur/kinderboekenschrijver Joris Lutz als inspirator, Servicebureau Onderwijs & Cultuur en het Onderwijsmuseum Dordt, werken wij naar een nieuwe creatieve bijdrage in het cultuuronderwijs. Kinderen leren schilderen en beeldhouwen. Ons doel is om alle deelnemende kinderen hiermee een podium te bieden door hun ‘brein uit te dagen, omdat het gestimuleerd wil worden en kunst een beroep doet op creativiteit en daarin uniek is’, aldus Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie. De uiteindelijke kunstwerken worden tentoongesteld. Dat doen we op de scholen en in het Gemeentehuis. De aftrap van deze pilot is met de twee basisscholen CBS De Regenboog en OBS De Reijer op 5 maart 2020 en de laatste dag 17 april 2020. Op donderdag 4 juni is er een grote opening in het Gemeentehuis van de tentoonstelling die duurt tot en met 26 juni 2020.

‘Zonder creativiteit geen aandacht’

De Donderdag – Kunst, cultuur en maatschappelijke zaken

Kunst & cultuur leeft, zo ook hier in Ridderkerk en omgeving! Het draagt bij aan de sociale binding in onze samenleving. Dat blijkt onder andere uit de jaarlijkse Kunstroute, het blues-festival, de programma’s in het Theater het Plein, de symfonieorkesten, de vele optredens bij de lokale omroep of de Loods, het cultuuronderwijs maar ook  het brede aanbod  van de Brede school, workshops, cursussen en evenementen voor kinderen. Maar ook steeds meer economen zijn van mening dat cultuur en economie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Om ons project RIDDERKERKSE MEESTERS en al het andere cultuurnieuws uit Ridderkerk BAR - gemeenten en de regio onder de aandacht te brengen, gaan wij daarom op donderdag 14 november 2019 de cultuurkrant ‘de Donderdag’ huis-aan-huis uitgeven in een oplage van 23.500 exemplaren, ingestoken in De Combinatie. Een nieuwe krant, omdat deze er niet is en omdat zowel de beoogde kinderen als alle anderen een kans verdienen om dat podium te bereiken. Wij willen tevens hét medium zijn voor nieuws en achtergronden op gebied van Kunst, cultuur en maatschappelijke zaken voor inwoners en bedrijfsleven.

De Donderdag besteedt ook aandacht aan het bedrijfsleven waarbij ondernemers aan het woord kunnen komen. De aftrap voor Kunst & cultuur met de RIDDERKEKRSE MEESTERS in het bijzonder, draagt zo bij aan de lokale economie en maakt een gemeente zo meer aantrekkelijk als vestigingsplaats.

Wat kan uw bedrijf hierin betekenen?

Kortom: een uniek samenwerkingsverband met culturele- en economische partners.

Het project RIDDERKERKSE MEESTERS valt onder de stichting Kleine Meesters, dat de status van culturele ANBI heeft. Dit betekent fiscale voordelen voor particulieren en ondernemers die onder de vennootschapsbelasting vallen.
 
D5 Producties - Creatief Organisatie- en Adviesbureau - Ron Andriessen - directeur
Initiator van RIDDERKERKS MEESTERS (Stichting Kleine Meesters - Culturele ANBI)            
Uitgever de Donderdag - Scheepmakerstraat 23 - 2984 BE Ridderkerk - 06 -41.73.18.84