De uitdaging is een hartverwarmend initiatief dat al sinds 1999 in inmiddels 70 gemeentes met veel succes draait.

Het project gaat om het samen brengen van het bedrijfsleven/ondernemers met maatschappelijke organisaties. Het doel hiervan is om met gesloten beurs uiteenlopende uitdagingen op te lossen. Elk verzoek van een maatschappelijke organisatie om hulp of ondersteuning op welk gebied dan ook, wordt door ons bekeken. Daaruit volgt de Uitdaging om bedrijven/ondernemers te vinden die daadwerkelijk iets met de vraag kunnen en willen doen.
De uitdaging legt dus veel verbindingen die er anders niet vanzelfsprekend zouden zijn, met als drijvende kracht de lokale, maatschappelijk betrokken ondernemer die wil bij dragen aan meer sociale cohesie en sociale betrokkenheid.

Hoe kan ik als bedrijf deelnemen?
Als bedrijf zijn er verschillende mogelijkheden om deel te nemen aan de Ridderkerkse Uitdaging.

  • Aanbieden van kennis/kunde of extra handen
  • Aanbieden van overtollig materiaal via de spullenbank
  • Deelname in de matchgroep ( 4 keer per jaar om aanvragen uit te dagen)
  • Deelname aan een specifiek project
  • Geven van financiële steun als founder, vriend of sponsor

De matchgroep bestaat uit “oude Rotten” en “Jonge Honden”. De oude rotten zijn veelal bekende ondernemers binnen Ridderkerk die door hun kennis en ondernemerschap inmiddels een groot netwerk hebben opgebouwd. De jonge honden zijn degene die verantwoordelijk zijn voor de daadwerkelijke uitvoering van de match.

Wat krijg ik ervoor terug als bedrijf zijnde?

  • Succesvol BMO-initiatief waarmee jij je als bedrijf in het lokale netwerk (bedrijven, gemeente en maatschappelijke instellingen) kunt profileren
  • Bewezen concept wat inmiddels draait in 70 gemeentes
  • Positief imago dat de bedrijfsvisie steun en betrokkenheid geeft aan duidelijk lokaal en maatschappelijk verantwoord ondernemen in zijn eigen gemeente
  • Goede (en extra) contacten met het lokale bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en lokale overheid
  • Verbinding met collega Founders en ondersteuners